JUDr. Eva Vaňková - advokát, zapsaný mediátor

Komenského 92, Vysoké Mýto 566 01 Pražské předměstí Pardubický kraj

 • Telefon: +420 465 422 797
 • Mobil: +420 723 810 825 - paní JUDr. Vaňková
 • IČO: 66233861
 • DIČ: CZ6762241607

Popis činnosti

 

JUDr. Eva Vaňková nabízí advokátní služby v oblasti občanského práva, pracovního práva, obchodního práva, rodinného práva, trestního práva a právní poradenství.

Služby zapsaného mediátora.

 

Občanské právo :

 • převody nemovitostí (nemovitých věcí)
 • závazkové právo (smlouvy)
 • věcná práva (vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo)
 • vymáhání pohledávek
 • oddlužení (osobní bankrot) a další způsoby řešení dluhů a exekucí
 • bytové právo - nájemní vztahy
 • převody bytů do osobního vlastnictví
 • advokátni úschova peněz

 
Obchodní právo :

 • obchodní závazkové právo (smlouvy mezi podnikateli a obchodními společnostmi)
 • vymáhání pohledávek z obchodně právních vztahů
 • právo obchodních společností a družstev
 • zakládání a změny obchodních společností (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti)
 • zápisy do obchodního rejstříku


Pracovní právo :

 • vypracování pracovně-právních dokumentů
 • tvorba kolektivních smluv
 • kolektivní vyjednávání na straně zaměstnavatele
 • právní poradenství společnostem a družstvům
 • advokátní úschova peněz

 

Rodinné právo :

 • rozvody manželství
 • vypořádání společného jmění manželů
 • úprava vyživovacích povinností mezi rodiči a dětmi a mezi manžely
 • úprava styku rodičů s nezletilými dětmi

 
Trestní právo :

 • obhajoba osob v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • uplatňování nároků na náhradu škody
 • obhajoba v přestupkovém řízení
 • zastupování poškozených v přestupkovém řízení


Právní poradenství :

 • poskytování právních porad
 • zastupování při jednání s fyzickými a právnickými osobami
 • zastupování v řízení před správními orgány a úřady
 • zastupování při jednání s fyzickými a právnickými osobami
 • sepis smluv a jiných listin
 • zastupování v insolvenčním řízení

 

Doručovací adresa (sídlo): Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

 

Pobočka Vysočina :

 • Kamenice nad Lipou

MěÚ v Kamenici nad Lipou
Nám. Čsl. armády 52
přízemí, dveře číslo 3/C

 

Odeslat poptávku nebo dotaz: JUDr. Eva Vaňková - advokát, zapsaný mediátor

Otevírací doba:
Pondělí 13:00 - 16:00 hod.
Úterý 8:00 - 16:00 hod.
Středa Zavřeno
Čtvrtek 8:00 - 12:00 hod.
Pátek 8:00 - 14:30 hod.
Sobota Zavřeno
Neděle Zavřeno
Komenského 92, Vysoké Mýto 566 01 Pražské předměstí